Το ανά χείρας βιβλίο επιχειρεί να ερμηνεύσει τις ιστορικές και πολιτικές συνιστώσες του ευρωατλαντικού χώρου. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι ευρωατλαντικές σχέσεις έχουν ως κεντρικό πυλώνα την Ατλαντική Συμμαχία και είναι ο άξονας του μεταπολεμικού διεθνούς συστήματος. Οι σχέσεις Αμερικής-Ευρώπης εξετάζονται σχετικά με τους γεωπολιτικούς και τους γεωστρατηγικούς παράγοντες που διαμόρφωσαν το θεσμικό, πολιτικό και στρατηγικό πλαίσιο του ευρωατλαντικού χώρου. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο της αμερικανικής και της βρετανικής στρατηγικής στην οικοδόμηση των Ατλαντικών θεσμών μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η ανάλυση εξετάζει τους βασικούς σταθμούς που σφράγισαν την εξέλιξη των ευρωατλαντικών σχέσεων μέχρι τα πρόθυρα του 210υ αιώνα. Μεγάλο μέρος της ανάλυσης ιχνηλατεί τη μεταρρύθμιση του συστήματος κατά τη διάρκεια της μεταψυχροπολεμικής εποχής. Επίσης, αναλύει τον τρόπο με τον οποίο η μετεξέλιξη του συστήματος επηρέασε την Ευρωπαϊκή Αμυντική Ταυτότητα και τη θεσμική-πολιτική μετεξέλιξη της Ατλαντικής Συμμαχίας.