Ο τόμος αυτός αποτελεί ένα σύνολο άρθρων και επιφυλλίδων που παρουσιάστηκαν στον Ελληνικό Τύπο την παρελθούσα δεκαετία.

Τα κείμενα που δημοσιεύονται στον τόμο αυτό αναλύουν κεντρικά διεθνή ζητήματα, τόσο από τη σκοπιά της Ελλάδος όσο και από τη σκοπιά της διεθνούς πολιτικής.

Παρά τον κίνδυνο υπεραπλούστευσης του επιστημονικού λόγου, η συγγραφής τους και η συνολική τελικά παρουσίασή τους αποτελεί μια προσπάθεια συμμετοχής στον ευρύτερο δημόσιο διάλογο γύρω από τα θέματα αυτά.

Η αξιολόγηση μια δεκαετίας με την οποία κλείνει μια ολόκληρη χιλιετία και αρχίζει μια άλλη είναι εγχείρημα ελκυστικό, αλλά παράλληλα και επισφαλές.

Η δεκαετία όμως αυτή (1995-2005) ενέχει από μόνη της χαρακτηριστικά με ιδιαίτερη σημασία με κυριότερο τη μεταβατική περίοδο του διεθνούς συστήματος και την παγίωση σιγά-σιγά μιας νέας ιστορικής διαλεκτικής μετά τον Ψυχρό Πόλεμο. Όσο μεταβατική και αν παραμένει η μορφή του μεταψυχροπολεμικού διεθνούς συστήματος, είναι αισθητές οι αλλαγές σε βασικές συστημικές συνιστώσες που αφορούν σε δομές, δρώντες, ρόλους και ανακατανομή ισχύος, τόσο σε σχέση με την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου όσο και με άλλες περιόδους της παγκόσμιας ιστορίας.

Το πρώτο μέρος του τόμου επικεντρώνεται στις προκλήσεις της Ελλάδας στις αρχές του 21ου αιώνα με ιδιαίτερη έμφαση στην εσωτερική πολιτική σκηνή, θίγοντας θέματα ιδεολογίας και πολιτικής.

Το δεύτερο μέρος εξετάζει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, το Κυπριακό και την ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας.