Τελευταία Νέα

Νέα

"Σχεδιάζουμε την Ελλάδα 2020 - Εκπαίδευση και Απασχόληση"

Κων/νος Αρβανιτόπουλος: "'Οταν σχεδιάζεις την εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση μιας κοινωνίας, σχεδιάζεις την εθνική οικονομία της επόμενης γενιάςΗμερίδα Διαβούλευσης για το σχεδιασμό του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»,  πραγματοποιήθηκε σήμερα, 15 Απριλίου, στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων".

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Υμηττού 6,
Τ.Κ. 185 40 Πειραιάς,
1ος όροφος

Τηλ: 210 4175973 - 210 4123561
Fax: 210 4173115