Για το βιβλίο μίλησαν, επίσης, οι: Γιάννης Μώραλης - Δήμαρχος Πειραιά, Νότης Ανανιάδης - Δημοσιογράφος, Α. Χουλιάρας - Καθηγητής Παν/μίου Πελοποννήσου.