Πειραιάς, 16 Φεβρουαρίου 2016

 

 

                                                             

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

έλαβα προ ημερών την πρόσκλησή σας να συμμετάσχω στον Εθνικό και Κοινωνικό Διάλογο για την Παιδεία.

Επιτρέψτε μου να σημειώσω πως μια συντεταγμένη πολιτεία καταρχάς αποτυπώνει και αξιολογεί την υφιστάμενη πολιτική και στη συνέχεια προχωρά σε εθνικό και κοινωνικό διάλογο. Και σε κάθε περίπτωση, ο Διάλογος πρέπει να προηγείται των αλλαγών ή και των καταργήσεων της υφιστάμενης πολιτικής εις το μέρος ή εις το όλον. 

Ειδάλλως ο διάλογος είναι προσχηματικός.

Για τον λόγο αυτό αμφισβητώ τις προθέσεις της Κυβέρνησης. Εν προκειμένω, η Κυβέρνηση προέβη στην κατάργηση νομοθετημάτων που ενσωμάτωναν συμπεράσματα και προτάσεις ενός πολυετούς εθνικού διαλόγου. Νόμων που υπερψηφίστηκαν από ευρύτατες κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες. Κατήργησε μια εκπαιδευτική μεταρρύθμιση πριν παρέλθει ικανό χρονικό διάστημα για να λειτουργήσει και να αξιολογηθεί. Ουσιαστικά αποδόμησε μια συγκροτημένη εκπαιδευτική μεταρρύθμιση σε όλες τις βαθμίδες καταλύοντας υπερκομματικές αρχές και στόχους όπως η αξιολόγηση, η αριστεία, η αυτοτέλεια του Γενικού Λυκείου, η επαγγελματική εκπαίδευση, η αποκεντρωμένη διοίκηση της εκπαίδευσης και ο εκσυγχρονισμός της διοίκησης των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Παρά ταύτα, ουδείς δύναται να αρνηθεί τη συμμετοχή του σε έναν «διάλογο» για ένα θέμα όπως η Παιδεία, ιδίως όταν είναι Πανεπιστημιακός δάσκαλος και έχει διατελέσει Υπουργός Παιδείας.

Γι' αυτό σας αποστέλλω την παρούσα επιστολή, την οποία θα δημοσιοποιήσω μετά την υποβολή της, ευελπιστώντας ότι συμβάλω με τις απόψεις και τις θέσεις μου στον προβληματισμό που αναπτύσσεται εντός και εκτός της Επιτροπής σας.

Οι προτάσεις μου για το εκπαιδευτικό σύστημα δεν είναι άλλες από τις νομοθετικές και άλλες ρυθμίσεις που εφάρμοσα κατά τη διάρκεια της θητείας μου, τα σχέδια νόμου που έθεσα σε δημόσια διαβούλευση προ της αποχώρησής μου, μερικά εκ των οποίων νομοθετήθηκαν, καθώς και προγραμματισμένοι στόχοι της επόμενης περιόδου.

Το νομοθετικό έργο της περιόδου Ιούλιος 2012 - Μάιος 2014 αλλά και η εφαρμογή ανεφάρμοστων νομοθετικών ρυθμίσεων, που παρέλαβα μαζί με τα σχέδια νόμου που παρέδωσα στον διάδοχο μου, συγκροτούν μια συνολική εκπαιδευτική μεταρρύθμιση.

Μεταρρύθμιση η οποία ακολούθησε τους άξονες των συμπερασμάτων και των προτάσεων του Εθνικού Διαλόγου που είχε προηγηθεί το 2009.  Συμπεράσματα που κατατέθηκαν από τον Ιούλιο του 2012 στις Προγραμματικές Δηλώσεις της Κυβέρνησης. Μια συνολική εκπαιδευτική μεταρρύθμιση που εφαρμόστηκε εις πείσμα των ζηλωτών και ιδεοληπτικών εκατέρωθεν.

Στο Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, όπως περιγράψαμε στις προγραμματικές δηλώσεις τον Ιούλιο 2012, επιδιώξαμε μικρές και μεγάλες τομές, αλλαγές και μεταρρυθμίσεις. Με στόχο μια Εθνική Παιδεία, που οδηγεί στην αγωγή και την αρετή, και ένα Εκπαιδευτικό Σύστημα, που παρέχει γνώση, δεξιότητες και ικανότητες, μαθησιακά αποτελέσματα-εφόδια στη ζωή του πολίτη.

Οι στρατηγικές, οι πολιτικές και οι δράσεις στόχευσαν στην αναβάθμιση της Δημόσιας Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης, από το Νηπιαγωγείο έως το Πανεπιστήμιο, από την τυπική έως την άτυπη μάθηση.  

Οι εκπαιδευτικές μας πολιτικές θεσμοθετήθηκαν με τέσσερις Νόμους που κατατέθηκαν από το ΥΠΑΙΘ, (ν.4076/12,  ν.4115/13, ν.4142/13, ν.4186/2013), αυτοτελείς διατάξεις σε νόμους άλλων Υπουργείων  (παρ Θ ν.4093/2012, ν.4172/13) και 39 Προεδρικά Διατάγματα. Παράλληλα τέθηκαν σε διαβούλευση τέσσερα σχέδια νόμου: 1) Έρευνας και της Τεχνολογίας, 2) Νόμου «Νομική Μορφή των Θρησκευτικών Κοινοτήτων», 3) Ειδικής Αγωγής και 4) Απλούστευση & Κωδικοποίηση Σχολικής Ζωής. Τα δύο πρώτα έγιναν Νόμοι του Κράτους.

 

       Με εκτίμηση,

     Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος

 

 

                                                                                          ΥΠΟΜΝΗΜΑ

 

Αναλυτικοί Στόχοι & Δράσεις  της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης που υλοποιήσαμε

1ος Στόχος: Επανασχεδιασμός, Αναβάθμιση και Αναδιοργάνωση της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 • Αναδομήσαμε  το Γενικό Λύκειο  με στόχο την παιδευτική του αυτονομία και την μετατροπή του από «εξεταστικό φροντιστήριο» σε Σχολείο Γενικής Δευτεροβάθμιας Παιδείας και Εκπαίδευσης.

·         Μείωση μαθημάτων Πανελλαδικών Εξετάσεων από 6 σε 4

·         Αύξηση ωρών των μαθημάτων που εξετάζονται πανελλαδικά από 14 σε 20 ώρες εβδομαδιαίως για μείωση της «παραπαιδείας»

·         Υπολογισμός των βαθμολογιών όλων των τάξεων για τον υπολογισμό του απολυτηρίου και την εισαγωγή με στόχο την ενίσχυση των μαθησιακών αποτελεσμάτων του Λυκείου

·         Εισαγωγή της Τράπεζας Θεμάτων με στόχο την εξάντληση της διδακτέας ύλης σε όλη την επικράτεια και τη βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας 

·         Εισαγωγή του μαθήματος της Φιλοσοφίας καθώς και του μαθήματος της Επιστήμης των Υπολογιστών ως μάθημα Γενικής Παιδείας στη Β’ & Γ’ Λυκείου

·         Ενίσχυση του κύρους του σχολείου με την αναπλήρωση των χαμένων ωρών από τις καταλήψεις, με παράλληλη επιμήκυνση του σχολικού έτους, για πρώτη φορά στην ιστορία του εκπαιδευτικού συστήματος

·         Οργανωτική ανασυγκρότηση προκειμένου να υπάρχουν  όλα τα βιβλία στα θρανία και όλοι οι δάσκαλοι στις τάξεις από τον αγιασμό, παρά τη δραστική μείωση του αριθμού των αναπληρωτών καθηγητών λόγω της δημοσιονομικής κρίσης

·         Εισαγωγή δίωρης αύξησης των ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

·         Μείωση στο ελάχιστο των αποσπάσεων εκπαιδευτικών στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου αλλά και σε διάφορους φορείς, με σκοπό την πιο εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων

·         Προγραμματισμός, 3 μήνες νωρίτερα από την έναρξη της σχολικής χρονιάς,  των μεταθέσεων και των αδειών των εκπαιδευτικών για να μην προκύπτουν τα συνήθη κενά στη μέση στης σχολικής χρονιάς.  Καθορίσαμε την υποχρέωση των εκπαιδευτικών, που επρόκειτο να συνταξιοδοτηθούν, να υποβάλουν τη σχετική αίτηση εντός του διδακτικού έτους, ώστε τα κενά που δημιουργούνται να λαμβάνονται υπόψη στις μεταθέσεις, στους διορισμούς και στις έγκαιρες αποσπάσεις των εκπαιδευτικών

·         Εξασφαλίσαμε κάθε Εκπαιδευτικός να έχει την οργανική του θέση

 

 • Μεταρρυθμίσαμε θεμελιωδώς την Επαγγελματική Εκπαίδευση με την εφαρμογή του 4ου έτους Μαθητείας καθολικά για όλους τους αποφοίτους του Επαγγελματικού Λυκείου. 

·         Ένας από τους κεντρικούς μας στόχους ήταν να καταστήσουμε την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση πρώτη επιλογή, όχι το «αποπαίδι» της εκπαίδευσης όπως ήταν μέχρι τώρα

·         Στόχος είναι η σύνδεση της Εκπαίδευσης με την Αγορά Εργασίας

 • Ιδρύσαμε για πρώτη φορά δομές Δημόσιας Δωρεάν Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης, τις Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης και αναβαθμίσαμε τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης.

·         Οι αιτήσεις διπλασιάστηκαν από 6.000 σε 12.000

 • Υλοποιήσαμε μετά από 30 χρόνια  την αξιολόγηση δομών, διαδικασιών και ανθρώπινου δυναμικού και την θεσμοθέτηση της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.) 

·         Η εφαρμογή ενός συστήματος αξιολόγησης διδακτικού προσωπικού, δομών και  διαδικασιών, μετά από 30 χρόνια «ισοπέδωσης» και «ανέλεγκτων» διαδικασιών εξασφαλίζει την ποιότητα στην εκπαίδευση και την αξιοκρατία. Είναι η πρώτη κυβέρνηση, έπειτα από 30 χρόνια, που δεσμεύθηκε στις Προγραμματικές Δηλώσεις και υλοποίησε μια πολύ σοβαρή διαδικασία. Μια διαδικασία που μας βοηθάει να δούμε τις αδυναμίες που έχουμε, να τις διορθώσουμε και να οδηγηθούμε στην αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος.

·         Συγκροτήσαμε Ομάδα Ειδικών για υποβολή προτάσεων όσον αφορά την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και του εκπαιδευτικού, εκδώσαμε το Π.Δ. 152/2013 για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, επιμορφώσαμε όλα τα στελέχη της εκπαίδευσης, όσον αφορά θέματα αξιολόγησης, και προχωρήσαμε στην αξιολόγηση αρχικά όλων των στελεχών της εκπαίδευσης (περίπου χίλια).

·         Ενισχύσαμε τις διαδικασίες αυτοαξιολόγησης όλων των σχολικών μονάδων.

 • Προχωρήσαμε στην επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού προσωπικού  της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Δημοτικό και Γυμνάσιο) στις νέες απαιτήσεις της εκπαίδευσης

·         Επιμόρφωση στα Ψηφιακά Μέσα και Προγράμματα του ''Ψηφιακού Σχολείου'' και τα εποπτικά μέσα του συνόλου των εκπαιδευτικών της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Δημοτικό και Γυμνάσιο)

 

·         Αναδιαμορφώσαμε τις διαδικασίες αξιοποίησης  των Εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού προσωπικού με τον εξορθολογισμό των οργανικών θέσεων ανά διοικητική μονάδα ( Δήμος) σύμφωνα με την εκπαιδευτική γεωγραφία των ετών 2012-2021) για τους εκπαιδευτικούς της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Δημοτικό και Γυμνάσιο).

 • Αναβαθμίσαμε και σχεδιάσαμε τα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία για την Ελλάδα του 2020. Ένας σχεδιασμός που θα εξασφαλίσει την πρόσβαση σε Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία για όλα τα Ελληνόπουλα, από κάθε γωνιά της Ελλάδας και  επιτυγχάνεται με τις ιδρύσεις ή αναβαθμίσεις σχολείων σε όλη την επικράτεια έως το 2020. Αναβάθμιση των Πειραματικών-Προτύπων Γυμνασίων και Λυκείων με την εφαρμογή νέας διαδικασίας εισαγωγής των μαθητών με εξετάσεις. Προχωρήσαμε στην επιλογή των αρίστων εκπαιδευτικών για να διδάξουν σε αυτά, μέσα από τη  διαδικασία της αξιολόγησης. Ο θεσμός επεκτείνεται και στην επαγγελματική εκπαίδευση.

Στοχεύσαμε στην ίδρυση (ή ορισμό μετά από αξιολόγηση) μέχρι το 2020, 56 νέων Προτύπων Πειραματικών Σχολείων

·         21 Πρότυπων Πειραματικών Νηπιαγωγείων

·         15 Πρότυπων Πειραματικών Δημοτικών Σχολείων

·         11 Πρότυπων Πειραματικών Γυμνασίων

·         9 Πρότυπων Πειραματικών ΓΕΛ

 • Ολοκληρώσαμε τις διαδικασίες προμήθειας και εγκατάστασης Διαδραστικών Συστημάτων και Εργαστηρίων Πληροφορικής για τις ανάγκες του «Ψηφιακού Σχολείου.

·         Ο συνολικός αριθμός αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση 36.804 «Διαδραστικών Συστημάτων» και 11.426 «Κινητών Εργαστηρίων Πληροφορικής» σε όλη τη χώρα.

·         Βελτιώσαμε την  ποιότητα της εκπαίδευσης στην προσχολική και στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση (Δημοτικό και Γυμνάσιο)

·         Λήψη θεσμικών μέτρων για την ενίσχυση της διετούς υποχρεωτικότητας, ώστε  το 60% των  4χρονων που φοιτούν στα νηπιαγωγεία να φτάσουν στο 80% του μέσου όρου της Ε.Ε

·         Επέκταση του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου

·         Επέκταση εντός 3 σχολικών ετών  του προγράμματος των ΕΑΕΠ σε όλα τα 12θέσια Δημοτικά Σχολεία

·         Αναβάθμιση του Ωρολογίου Προγράμματος της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Δημοτικό και Γυμνάσιο)

 

 • Θεσμοθέτηση του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων

·         Θεσμοθετήσαμε το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, διασφαλίζοντας για πρώτη φορά την ύπαρξη ενός συνεκτικού και κατανοητού συστήματος κατάταξης και ταξινόμησης όλων των προσόντων, δηλαδή των τίτλων σπουδών, οι οποίοι απονέμονται στη χώρα μας. Η Έκθεση Αντιστοίχισης του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων, η οποία κατατέθηκε από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π, ενεκρίθη στο πλαίσιο της 23ης Συνεδρίασης της αρμόδιας Συμβουλευτικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

·         Παρατηρητήριο για τη σχολική βία και παρατηρητήριο για τη μαθητική διαρροή

·         Ιδρύσαμε το Παρατηρητήριο για την Πρόληψη της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού, με σκοπό το σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων, την ταυτοποίηση, τη μελέτη και τη διοχέτευση προς διαχείριση σε πιστοποιημένους φορείς περιστατικών σχολικής βίας και εκφοβισμού

·         Ιδρύσαμε στο ΙΕΠ Παρατηρητήριο για τη μέτρηση και τη λήψη προληπτικών μέτρων για τη μαθητική διαρροή

·         Η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων προχώρησε με αποφασιστικότητα στην πολιτική επιστράτευση 80.000 εκπαιδευτικών (για πρώτη φορά στην ιστορία),όταν η συνδικαλιστική ηγεσία της ΟΛΜΕ κήρυξε απεργία κατά την έναρξη των Πανελλαδικών εξετάσεων, διασφαλίζοντας  το δημόσιο συμφέρον αλλά και το ιερό δικαίωμα των νέων να διαγωνιστούν στην πρώτη πιο κρίσιμη εξέταση της ζωής τους, σε ένα περιβάλλον ομαλότητας και ηρεμίας

 

2ος Στόχος: Ποιοτική Θεσμική και Οργανωτική Αναδιάρθρωση της Ανώτατης Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

 

 • Εξορθολογήσαμε τον Ακαδημαϊκό Χάρτη της Χώρας με το Σχέδιο ΑΘΗΝΑ.

Επανασχεδιάστηκε ο ακαδημαϊκός χάρτης της χώρας. Συγκεκριμένα, καταργήθηκαν 4 Ακαδημαϊκά Ιδρύματα ενώ ο συνολικός αριθμός των Τμημάτων μειώθηκε κατά 132 μέσω συγχωνεύσεων ή καταργήσεων.  Δεδομένου ότι  ο συνολικός αριθμός φοιτητών δεν έχει μειωθεί, η Ελλάδα παραμένει εναρμονισμένη με την Στρατηγική «Europe 2020»  (32% απόφοιτοι  Πανεπιστημίων στην ηλικιακή ομάδα 30-34)

 • Επιταχύναμε την Αξιολόγηση των Δομών, Υποδομών, του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Χώρας από την ΑΔΙΠ

·         Συστήσαμε το ΔΣ της ΑΔΙΠ για την συνέχιση της εξωτερικής αξιολόγησης των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Χώρας

·         Εντοπίσαμε τα Τμήματα της Ανώτατης και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, που δεν πληρούν τις σύγχρονες  ακαδημαϊκές και αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας

 

 • Εφαρμόσαμε το Νόμο-Πλαισίο της Ανώτατης Εκπαίδευσης Ν.4009/11 και το Ν.4076/12 ώστε να έχουμε :

·         Εκλογή των Συμβουλίων Διοίκησης των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ.

·         Εκλογή των νέων πρυτανικών αρχών με βάση το νέο νομοθετικό πλαίσιο.

 

 • Ενίσχυση οικονομικά αδύναμων φοιτητών-μετεγγραφές

·         Τον Ιανουάριο του 2013 παρείχαμε τη δυνατότητα στους οικονομικά ασθενέστερους φοιτητές να μετεγγραφούν στον πλησιέστερο της κατοικίας τους τόπο.

 

 • Φοιτητική Μέριμνα

·         Αυξήσαμε τον αριθμό των σιτιζομένων φοιτητών και σπουδαστών στις Λέσχες

·         Αυξήσαμε τον αριθμό των διατιθέμενων κλινών σε Φοιτητικές και Σπουδαστικές Εστίες  στους δικαιούχους

 

3ος Στόχος: Ανασχεδιασμός Οργανωτικής Δομής του Υπουργείου και των Φορέων του με στόχο την μείωση των οργανικών του μονάδων, την βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού του και την δημοσιονομική εξυγίανση.

·         Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των δομών του Υπουργείου και των φορέων του και η στελέχωση των υπηρεσιών τους 

·         Ολοκληρώθηκε το νέο οργανόγραμμα του Υπουργείου και των Περιφερειακών Δομών με μείωση των οργανικών του μονάδων από 692 σε 375

·         Υλοποιήθηκε πρόγραμμα ενδοκινητικότητας 4.900 καθηγητών Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

·         Υλοποιήθηκε πρόγραμμα κινητικότητας-διαθεσιμότητας 2.100 εκπαιδευτικών από την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και 1.349 διοικητικών υπαλλήλων από την Ανωτάτη Εκπαίδευση

·         Δημοσιονομική εξυγίανση με συνολικές περικοπές κατά την διετία 2013 – 2014 354 εκατ. Ευρώ

·         Εφαρμογή μέτρων δημοσιονομικού ελέγχου των εποπτευόμενων Νομικών Προσώπων

·         Εξορθολογισμός του μισθολογικού κόστους της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με την βέλτιστη αξιοποίηση των μονίμων εκπαιδευτικών και την μείωση των αναπληρωτών - ωρομισθίων

4ος Στόχος Απλούστευση Διαδικασιών & Κωδικοποίηση Νομοθεσίας & Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων  με στόχο την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, τη διαφάνεια και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του συστήματος. 

 

·         Πραγματοποιήθηκαν 1.676 συγχωνεύσεις Σχολικών Μονάδων 

·         Θεσμοθετήθηκαν μέτρα για την βέλτιστη αξιοποίηση των μονίμων εκπαιδευτικών και την ορθολογικότερη κατανομή τους με το Π.Δ. «Υποχρεωτικών Μεταθέσεων».

·         Αναπτύχθηκαν εξελιγμένα Πληροφοριακά Συστήματα, για τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και την δημοσιονομική διαχείριση με στόχο τη διαφάνεια

 • Η άρση των υφιστάμενων εμποδίων για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων / ισοτιμίας των διπλωμάτων που χορηγούνται από Κολέγια που κάνουν franchising (αντιπροσωπεύουν/είναι πιστοποιημένα από) με Πανεπιστήμια του εξωτερικού , δίνει στους κατόχους των διπλωμάτων αυτών πρόσβαση στις ίδιες οικονομικές δραστηριότητες με τους κατόχους ελληνικών πτυχίων.

Ανασύσταση του Νομικού Πλαισίου που διέπει την Ιδιωτική Εκπαίδευση  με κυριότερα σημεία:

·         Την Απλοποίηση της διαδικασίας έκδοσης άδειας για Ιδιωτικά Εκπαιδευτικά Κέντρα –  Ενιαίο Σημείο Εξυπηρέτησης

·         Την Απλοποίηση της διαδικασίας έκδοσης άδειας για Φροντιστήρια, Σχολές ξένων γλωσσών και κατ’ οίκον διδασκαλίας 

 • Ολοκλήρωση της ανάπτυξης εφαρμογής του συστήματος (MySchool) διοίκησης, διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, δημοσιονομικής διαχείρισης όλων των Πρωτοβάθμιων και Δευτεροβάθμιων Σχολικών Μονάδων.
 • Αναθεώρηση της Νομοθεσίας διορισμού και μεταθέσεων των εκπαιδευτικών με στόχο την απλούστευση και καλύτερη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού
 • Ολοκλήρωση της ανάπτυξης εφαρμογής του συστήματος (MyVocationalCenter) διοίκησης, διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, δημοσιονομικής διαχείρισης όλων των Μονάδων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ και ΣΕΚ)
 • Ολοκλήρωση της διαδικασίας ανασυγκρότησης των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της χώρας με την εκπόνηση νέων οργανισμών λειτουργίας τους
 • Αναθεώρηση της Νομοθεσίας διορισμού και μεταθέσεων των εκπαιδευτικών με στόχο την απλούστευση και καλύτερη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού