ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την ανωτέρω ρύθμιση τα καταστήματα που εδρεύουν στην οδό «Ακτή Κουμουνδούρου» στην περιοχή Μικρολίμανο του Δήμου Πειραιά και διατηρούν κατασκευές επί της ζώνης Αιγιαλού και Παραλίας δύνανται να διατηρήσουν αυτές έως την ολοκλήρωση της έγκρισης των σχετικών μελετών αναπλάσεως της περιοχής, οι οποίες έως και σήμερα δεν έχουν εγκριθεί με υπαιτιότητα των αρμοδίων υπηρεσιών. Προς αποφυγή της διαιώνισης της υφιστάμενης κατάστασης, που παρεκκλίνει της κείμενης χωροταξικής και περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ορίζεται καταλυτική ανώτατη προθεσμία 12 μηνών από την ψήφιση του παρόντος εντός της οποίας θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί τόσο οι σχετικές μελέτες αναπλάσεως και όσο και η μετεγκατάσταση των κατασκευών. 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
 

Οι διοικητικές κυρώσεις και τυχόν πρωτόκολλα κατεδάφισης για τις υφιστάμενες κατασκευές κατά μήκος της οδού «Ακτή Κουμουνδούρου» επί της ζώνης Αιγιαλού και Παραλίας στην περιοχή Μικρολίμανο, του Δήμου Πειραιώς, αναστέλλονται μέχρι και την έγκριση των σχετικών μελετών αναπλάσεως της περιοχής από τις αρμόδιες υπηρεσίες, και το αργότερο μέχρι την αποκλειστική προθεσμία των 12 μηνών από την ψήφιση του παρόντος.
Εντός αποκλειστικής προθεσμίας 12 μηνών από την ψήφιση του παρόντος να έχει ολοκληρωθεί η μεταστέγαση των δραστηριοτήτων που στεγάζονται στις ως άνω κατασκευές.