60 χρόνια Ενωμένης Ευρώπης. Δεν είναι λίγα αυτά που πετύχαμε, αλλά τώρα χρειάζεται να προχωρήσουμε με περισσότερη αποφασιστικότητα. Χτίσαμε τα θεμέλια για το ευρωπαϊκό μας σπίτι, τώρα πρέπει να ολοκληρώσουμε την προσπάθεια.