ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Η δικτατορία των συνταγματαρχών, 1967-1974. Εσωτερικές και διεθνείς διαστάσεις
ΙΔΙΣ (Χιλλ 3-5, Πλάκα), 16-18 Ιουνίου 2017

Στόχος του συνεδρίου είναι η μελέτη του τρόπου επιβολής της δικτατορίας, οι αντιδράσεις εναντίον του καθεστώτος, οι σχέσεις της χούντας με το διεθνές σύστημα, καθώς και η εξέταση της ελληνικής δικτατορίας σε συγκριτικό πλαίσιο, και ιδίως σε συνάφεια με παρόμοια καθεστώτα της ίδιας περιόδου στη νότια Ευρώπη και στη λατινική Αμερική.

Για το πρόγραμμα και περισσότερες πληροφορίες: www.idis.gr