ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Η δικτατορία των συνταγματαρχών, 1967-1974. Εσωτερικές και διεθνείς διαστάσεις
ΙΔΙΣ, 16-18 Ιουνίου 2017

Στόχος του συνεδρίου είναι η μελέτη του τρόπου επιβολής της δικτατορίας, οι αντιδράσεις εναντίον του καθεστώτος, οι σχέσεις της χούντας με το διεθνές σύστημα, καθώς και η εξέταση της ελληνικής δικτατορίας σε συγκριτικό πλαίσιο, και ιδίως σε συνάφεια με παρόμοια καθεστώτα της ίδιας περιόδου στη νότια Ευρώπη και στη λατινική Αμερική.

Για το αναλυτικό πρόγραμμα και περισσότερες πληροφορίες: www.idis.gr