Σαράντα τρία χρόνια μετά την ίδρυσή της, η ΝΔ εξακολουθεί να δεσπόζει στο πολιτικό σύστημα. Σε μια χώρα που κατατρέχεται από θεσμική καχεξία, η ΝΔ επιδεικνύει αξιοσημείωτη θεσμική και πολιτική αντοχή. Την ώρα που ακόμη και οι μεγάλες πολιτικές οικογένειες της μεταπολεμικής Ευρώπης συμπιέζονται από τα άκρα, η ΝΔ παραμένει ισχυρή. Αυτό συμβαίνει γιατί οι στρατηγικές της επιλογές και οι ιδέες της έχουν δικαιωθεί. Και, κυρίως, γιατί ο κοινωνικός φιλελευθερισμός της ανταποκρίνεται στις ιδιαιτερότητες του τόπου.

Ο κοινωνικός φιλελευθερισμός δεν είναι στείρα ατομοκεντρικός, ωφελιμιστικός και υλιστικός. Ελευθερία δεν σημαίνει ασυδοσία. Η ελευθερία του ατόμου εντάσσεται στην ισορροπία και τη συνολική ευημερία του κοινωνικού συνόλου. Ο κοινωνικός φιλελευθερισμός δεν είναι μονόπλευρα δικαιωματιστικός. Τα δικαιώματα συνυπάρχουν με τις υποχρεώσεις του πολίτη. Για τη ΝΔ, ανοιχτή κοινωνία δεν σημαίνει κοινωνία της ανομίας, ούτε κράτος χωρίς σύνορα. Τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι πολιτικές ελευθερίες μπορούν να ανθήσουν μόνο σε μια κοινωνία ευνομίας, δημόσιας τάξης και εξωτερικής ασφάλειας. Κάθε κοινωνία θεμελιώνεται πάνω σε ένα αξιακό υπόβαθρο. Ο κοινωνικός φιλελευθερισμός της ΝΔ ενσωματώνει παραδοσιακές αξίες σε ένα μεταρρυθμιστικό πλαίσιο ορθολογικών δημοκρατικών θεσμών και δομών. Η ΝΔ είναι κόμμα πατριωτικό χωρίς να είναι κόμμα εθνικιστικό και ξενοφοβικό. Πιστεύει στον θεσμό της οικογένειας ως τον πυρήνα της κοινωνικής οργάνωσης και κοινωνικοποίησης του ατόμου. Πιστεύει στις αξίες του χριστιανισμού και της ορθοδοξίας, που συνυπάρχουν και συννοηματοδοτούν την πορεία του έθνους.

Ο κοινωνικός φιλελευθερισμός δεν είναι κρατικιστικός. Αλλά ούτε δέχεται τη δαρβινιστική αυτορρύθμιση των αγορών αδιαφορώντας για τις κοινωνικές επιπτώσεις. Το κράτος έχει τον στρατηγικό και κοινωνικό ρόλο της μείωσης των ανισοτήτων, της απορρόφησης των επιπτώσεων από τις διορθώσεις της αγοράς με πρόνοια για τις πλέον ευπαθείς ομάδες.

Η απάντηση στις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης και της τεχνολογικής εξέλιξης είναι η θεραπεία των ανισοτήτων. Αλλά και η αντιμετώπιση των κρίσιμων ηθικών ζητημάτων που θέτει η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας. Δεν μπορεί να είναι ο προστατευτισμός και ο λαϊκισμός.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του Τύπου

"Ανοιχτός Διάλογος στον δρόμο προς το Συνέδριο"