Με οδύνη πληροφορήθηκα τον θάνατο του πρώην πρύτανη του ΕΜΠ Σίμου Σιμόπουλου.
Ο Σίμος Σιμόπουλος ήταν σπουδαίος άνθρωπος και διακεκριμένος ακαδημαϊκός.
Ξεχώρισε για την ευπρέπεια του χαρακτήρα του και το δημοκρατικό του ήθος. Η προσφορά του στην παιδεία και στα κοινά υπήρξε σημαντική. Υπηρέτησε το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο με πάθος και αυταπάρνηση. Έδωσε λύσεις σε δύσκολα προβλήματα με συναινετικό τρόπο. Συνεργαστήκαμε άψογα κατά την διάρκεια της υπουργικής μου θητείας σε δύσκολους καιρούς για τη χώρα. Η σοφία του, η μετριοπάθεια του, το ήθος του θα μας λείψουν.
Ας είναι αιωνία η μνήμη του.